Geodetické práce
v investiční výstavbě

 

- mapové podklady pro projekt

- vytyčovací práce – realizace projektu v terénu

- zaměření skutečného provedení stavebních objektů

- zaměření skutečného provedení inženýrských sítí